สถานีวิทยุสุริยาเรดิโอ FM.102.25 MHz.จ.พะเยา

เลขที่ 193 หมู่ที่ 1 ต.ดอกคำใต้ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา 56120 ติดต่อโฆษณา สุริยา พรหมเสน 099 - 940 0564 และ 054-418 482